Monthly Archives: April 2008

System[0] revisited #2: Mod en non-lineær personudvikling

I forrige afsnit gennemgik jeg mine oprindelige tanker bag System[0] og tog nogle af dem op til overvejelse. Jeg sluttede af med at kritisere den rent kvalitative personbeskrivelse for ikke at fungere i kampagner. Når man blot beskriver sin person og har muligheden for konstant at ændre i denne beskrivelse så er det svært at [...]

System[0] revisited #1: Den uhellige treenighed

I en serie artikler vender jeg tilbage til mit gamle bud på et rollespilssystem derbygger bro mellem systemløst og systemfyldt rollespil. Jeg vil bygge videre på tankerne og forsøger at lappe de huller min daværende tilgang havde og forhåbentligt ende op med noget som kunne minde om et formfuldendt produkt. Følg med i kampen mod [...]