Category Archives: Teori

Artikler af teoretisk natur. Spekulationer og funderinger. Den gamle akademiker kommer op i mig.

System[0] revisited #3: Kamp og konflikt

Come and see the violence inherent in the system!.
Der er forskellige måder at skildre voldelig konflikt i en fiktion. Man kan se det som helten der kæmper sig imod strømmen tomme for tomme for at nå sit mål, man kan se det som helten der danser rundt om sit mål for at komme i en [...]

Rewards, spilbalance og planøkonomi

Eller tanker over hvorfor Amerikanerne i deres fortællespil, er så optagede af, at alle skal bestemme lige meget over fortællingen.
Inspireret af diskusionerne om reward-systems og forskellen mellem Forge-traditionen og den skandinaviske freeform (som jeg primært kender gennem den danske fortælle-tradition og sekundært gennem Vi Ã…ker Jeep spil – jeg kender slet ikke den norske tilgang) har [...]